Gastronómia

Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave

Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave

Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave so zámerom založenia tradície v júni 2014 po prvý raz usporiadalo sériu kultúrnych podujatí v Bratislave zahŕňajúcu celý týždeň. Pozitívne odozvy o minuloročnom Týždni maďarskej kultúry „Viac ako sused“ potvrdili úspešnosť podujatia. Týždeň maďarskej kultúry v tomto roku sa uskutoční v období od 8. júna do 14. júna 2015.