Výstavy

Galéria Jána Koniarka pozýva na výstavu Lenky L. Lukačovičovej s názvom Šedá kniha

Galéria Jána Koniarka pozýva na výstavu Lenky L. Lukačovičovej s názvom Šedá kniha

Fotografka Lenka Lukačovičová predstaví v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia svoj dlhodobý projekt s názvom Šedá kniha, v rámci ktorého rozvíja dva hlavné, vzájomne sa prelínajúce faktory: na jednej strane to je téma politických väzenkýň z obdobia socializmu v Československu, na strane druhej ide o hru s médiom fotografie a skúmanie jej hraníc.

Trvalosť plynúceho času

Trvalosť plynúceho času

Výstava prezentuje diela 20 rôznych autorov. Každý z nich tvorí iným spôsobom, má vlastný spôsob vyjadrenia sa. Sú to nielen starí majstri, ale aj skvelí súčasní autori, žijúci a pôsobiaci od 17. do 21. storočia.

Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945

Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945

Výstava Sen × skutočnosť je venovaná umeniu a propagande na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Snaží sa klásť otázky, rozširovať poznanie a previesť návštevníka rozporuplným obdobím, v ktorom vedľa seba koexistovali kvalitné umelecké diela spolu s nenávistnými plagátmi, často bez toho, aby sa vôbec stretli.

Súčasný český media art v DIG gallery

Súčasný český media art v DIG gallery

Výstava súčasného českého media art‐u ponúka zaujímavý pohľad na špecifický žáner vizuálneho umenia, ktorý je u nás stále určitou neznámou. Výstava s názvom MEDIA ART CZ ponúka jedinečný výber z tvorby vyše 15 súčasných, prevažne mladých českých umelcov z Centra audiovizuálnych štúdií na pražskej FAMU a Ostravskej fakulty umení.

Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva na vernisáž výstavy Andrej Haršány: Walking

Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva na vernisáž výstavy Andrej Haršány: Walking

Výstava Walking je samostatnou prezentáciou mladého umelca – sochára Andreja Haršányho (*1984, Trnava). Autor po ročnej odmlke nadväzuje na jednu z línií tvorby (cyklus Walking like an Egyptian), ktorú ďalej interpretuje v duchu hesla Reopening of time (Znovuotvorenie času) prepožičaného z časopisu výstav Palais de Tokyo (č. 17, jar 2013, s. 181).