Výstavy

Intervencia diel Jána Zelinku v nestálej expozícii SNG

Intervencia diel Jána Zelinku v nestálej expozícii SNG

Výzvou na autorskú výstavu sa nestal prázdny výstavný priestor, ale nestála expozícia starého umenia, ktorej ambíciou je signálne predstavovať i súčasné umenie v konfrontácii s historickými koreňmi dejín slovenského výtvarného umenia. Spojenie starého umenia so Zelinkovými prácami prinieslo vzájomne obohacujúci dialóg, ale i konflikt a napätie.

Výber diel Ľudovíta Felda budete môcť vidieť vo Východoslovenskej galérii

Výber diel Ľudovíta Felda budete môcť vidieť vo Východoslovenskej galérii

Výstava prezentuje dôležité momenty v dramatickom živote a diele jedného z najsvojráznejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia, označovaného ako Košická moderna. Ľudovít Feld je pre Košičanov povestný svojou vľúdnou priateľskou povahou a nadšením dôkladne kresliť, portrétovať a zaznamenávať košické zákutia, vidiecke scenérie, ale rovnako je známy ako pamätník holokaustu a Mengeleho maliar.

Čaro imaginácie. Slovenská kovačická insita

Čaro imaginácie. Slovenská kovačická insita

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Galériou insitného umenia, Múzeom vojvodinských Slovákov, Slovenským vydavateľským centrom a Svetovým združením Slovákov žijúcich v zahraničí otvára 9. 11. 2016 o 17.00 výstavu o slovenskom výtvarnom fenoméne v oblasti insitného umenia v srbskej Kovačici. Pre verejnosť bude prístupná od 10. 11. 2016 do 26. 2. 2017 v sídelnej budove SNM v Bratislave.

Galéria Jána Koniarka pozýva na výstavu Lenky L. Lukačovičovej s názvom Šedá kniha

Galéria Jána Koniarka pozýva na výstavu Lenky L. Lukačovičovej s názvom Šedá kniha

Fotografka Lenka Lukačovičová predstaví v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia svoj dlhodobý projekt s názvom Šedá kniha, v rámci ktorého rozvíja dva hlavné, vzájomne sa prelínajúce faktory: na jednej strane to je téma politických väzenkýň z obdobia socializmu v Československu, na strane druhej ide o hru s médiom fotografie a skúmanie jej hraníc.

Trvalosť plynúceho času

Trvalosť plynúceho času

Výstava prezentuje diela 20 rôznych autorov. Každý z nich tvorí iným spôsobom, má vlastný spôsob vyjadrenia sa. Sú to nielen starí majstri, ale aj skvelí súčasní autori, žijúci a pôsobiaci od 17. do 21. storočia.

Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945

Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945

Výstava Sen × skutočnosť je venovaná umeniu a propagande na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Snaží sa klásť otázky, rozširovať poznanie a previesť návštevníka rozporuplným obdobím, v ktorom vedľa seba koexistovali kvalitné umelecké diela spolu s nenávistnými plagátmi, často bez toho, aby sa vôbec stretli.

Súčasný český media art v DIG gallery

Súčasný český media art v DIG gallery

Výstava súčasného českého media art‐u ponúka zaujímavý pohľad na špecifický žáner vizuálneho umenia, ktorý je u nás stále určitou neznámou. Výstava s názvom MEDIA ART CZ ponúka jedinečný výber z tvorby vyše 15 súčasných, prevažne mladých českých umelcov z Centra audiovizuálnych štúdií na pražskej FAMU a Ostravskej fakulty umení.