Výtvarné umenie

Galéria mesta Bratislavy pozýva na vernisáž výstavy: Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity

Galéria mesta Bratislavy pozýva na vernisáž výstavy: Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity

Narodil sa ako Arnold Weiss, zomrel ako Peter Kubínčan. Narodil sa ako izraelita, zomrel v koncentračnom tábore ako pokrstený katolík. Narodil sa v Pruskom kráľovstve, žil v rakúsko-uhorskej monarchii a v Československej republike, zomrel neznámo kde. Cítil sa ako verný Oravčan, a predsa sa presťahoval do Martina. Nevedel dobre po slovensky, ale jeho najväčším podporovateľom bola Matica slovenská. Začal študovať sochárstvo, no poznáme ho ako maliara.

Najlepšie maľby desaťročia sú v Košiciach

Najlepšie maľby desaťročia sú v Košiciach

Prierez tým najlepším z maliarskej tvorby mladej generácie slovenských výtvarníkov za poslednú dekádu. To je ponuka výstavy 10 rokov Maľby, ktorú vám do Košíc prináša Východoslovenská galéria v spolupráci s Nadáciou VÚB pri príležitosti okrúhleho výročia súťaže.

Prví účastníci kurzov maľby vystavujú v galérii

Prví účastníci kurzov maľby vystavujú v galérii

Výstavný projekt s názvom „Ateliér“ predstavuje tvorbu desiatich účastníkov prvej etapy a zároveň prvého ročníka maliarskych kurzov vo Východoslovenskej galérii. Kurzy maľby sú novým formátom v rámci výchovno-vzdelávacích programov pre dospelých v galérii. V budove galérie na Alžbetinej ulici sme si vytvorili náš ateliér, kde sa prihlásení nadšenci stretávali každý utorok po dobu takmer dvoch mesiacov.

Nedbalka predstaví finalistov súťaže Maľba 2015

Nedbalka predstaví finalistov súťaže Maľba 2015

Október v galérii Nedbalka bude opäť vo farbách maľby a rovnomennej súťaže, ktorú spolu s Nadáciou VÚB organizuje už desiaty rok. Aj teraz súťaž Maľba predstaví to najlepšie z tvorby mladých maliarov vo výbere medzinárodnej poroty.