Grantová výzva na podporu kultúrnych projektov

hlavna_budova_vstup_03

Mesto Košice prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá v zmysle VZN č.76 vyhlasuje grantovú výzvu za účelom podpory projektov kultúrnych organizácií, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov v programoch:

 • podpora projektov pre organizácie
 • podpora projektov pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny.

Hlavným cieľom výzvy je udržať a napomôcť rozvíjať potenciál kultúrnych a kreatívnych odvetví na území mesta Košice. Výzva má napomôcť pri realizácií projektov, kultúrnych podujatí, rozvoji a tvorbe partnerstiev kultúrnych organizácií, ako aj pri prezentácii tvorby, spolupráci a mobility individuálnych žiadateľov.

Osobitným cieľom výzvy je podpora projektov, ktorých realizácia je naviazaná na novú kultúrnu infraštruktúru v meste, vzniknutú v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Cieľom výzvy je tiež napĺňanie kľúčových tém kultúrnej stratégie, a to pomocou podpory a zapojenia nezávislých kultúrnych operátorov do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít.

Šesť kľúčových tém, ktoré by mal projekt v žiadosti reflektovať:

Práca v partnerstve

Vytváranie silných partnerstiev medzi kultúrnymi operátormi na získanie vyššej hodnoty zdrojov, podpora synergických efektov pri tvorbe nových projektov a nových spoluprác na domácej i zahraničnej úrovni.

Špičková úroveň

Podpora a snaha o najvyššiu kvalitu a umeleckú úroveň vo všetkých kultúrnych oblastiach. Posilnenie medzinárodného renomé a získavanie nových umelcov a kultúrnych pracovníkov do mesta, a to nielen na krátkodobú spoluprácu. Podpora prezentácie lokálnej produkcie v zahraničí, podpora internacionalizácie a exportu kultúrnej produkcie a produktov do zahraničia.

Búranie bariér

Budovanie dôvery a spolupráca medzi verejným, mimovládnym a komerčným sektorom kultúry, medzi umelcami a organizáciami, medzi mestskými kultúrnymi, obchodnými, turistickými a vzdelávacími sektormi a medzi občanmi a poskytovateľmi kultúry tak, aby mohli všetci spolupracovať a stať sa súčasťou procesu. Spolupráca medzi nezávislými kultúrnymi operátormi a oficiálnymi kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávy.

Vzdelávanie a učenie sa

Umiestnenie kultúrneho vzdelávania do centra pochopenia udržateľnosti projektov. Získavanie nových zručností a kvalifikácie pre tvorbu, rozvoj a riadenie kultúrnych a umeleckých projektov. Inšpirovanie, výchova a rozvoj publika a aktivít, ktoré slúžia ako inšpirácia pre nadchádzajúce generácie. Dôraz je tiež kladený na transfer vedomostí a zručností v rámci jednotlivých sektorov, ako aj na medzisektorovú spoluprácu v rámci vzdelávania.

Trvalo udržateľný rozvoj a ekonomika

Zvýšenie stability a efektivity organizácií a inštitúcií tak, aby boli dlhodobo udržateľné a životaschopné. Podpora kvalifikovaných, motivovaných a produktívnych pracovných síl, zabezpečenie dobrého riadenia všetkých kultúrnych aktivít a investícií do zvýšenej sebestačnosti a nezávislosti. Rozvoj kultúrnej ekonomiky mesta, vytváranie nových pracovných miest a pracovných príležitostí.

Komunikácia a hodnotenie

Efektívnejšia komunikácia v oblasti celkovej kultúrnej ponuky mesta, vyzdvihnutie mesta ako kultúrnej a turistickej destinácie, rovnako ako obchodného centra. Prijatie kontinuálneho a citlivého prístupu k hodnoteniu efektivity investícií do kultúrnych aktivít.

Mesto Košice identifikovalo potrebu podpory vo viacerých oblastiach. Pre účely tejto výzvy sa projekty budú posudzovať na základe zámeru v jednej alebo viacerých oblastiach:

 • tanec a divadlo
 • klasická hudba
 • súčasná/populárna hudba
 • vizuálne, mediálne umenie, fotografia
 • literatúra a vydavateľská činnosť
 • kultúrne dedičstvo
 • architektúra a dizajn
 • komunitné umenie
 • film a kino

Formulár žiadosti je potrebné vyplniť a doručiť na adresu organizácie K13 – Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice aj s príslušnými prílohami.

Termín uzávierky predkladania žiadostí je 10. február 2016.

Formuláre si môžete stiahnúť z webovej stránky Košických kultúrnych centier.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.