Patrik Kovačovský / Marcin Berdyszak: Voľný štýl

Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva na vernisáž

Názov výstavy upriamuje pozornosť na dve roviny: prvá poukazuje na bohatú a širokospektrálnu tvorbu oboch autorov, z ktorej po vzájomnej dohode vybrali tematickú vzorku pre GJK v Trnave. Druhá rovina je o výtvarnej komunikácii: obaja spolu vystavujú už niekoľko rokov, pričom projekty prispôsobujú miestu prezentácie ako aj aktuálnemu politickému a spoločenskému dianiu v Európe. Z doterajších spoločných výstav spomeniem napr. projekt Alfa Beta (2014) v Galérii mesta Bratislavy alebo zatiaľ posledný Real – Fiction (2016) v Up Gallery v Berlíne. 

Volny-styl-POZVANKAPre Galériu Jána Koniarka zostavili expozíciu zo starších i novšch diel – ide teda o stručný „historický“ prierez ich tvorbou. Marcin Berdyszak (*1964, Poznaň, PL) vystavuje v Trnave po prvýkrát, aj keď na Slovensku sa za posledných šesť rokov odprezentoval opakovane v Bratislave, ako aj v Tatranskej galérii v Poprade. Patrik Kovačovský (*1970, Bratislava) vystavoval v trnavskej synagóge v roku 1998, kedy pre jej interiér zrealizoval monumentálnu videoinštaláciu s názvom blimp. Odvtedy sa v priestoroch GJK objavili jeho diela ešte trikrát: v roku 2001 v rámci veľkej kolektívnej výstavy NEvesta v koncepcii Evy Masarykovej, Martina Piačeka, Anety Mony Chise a Vlada Beskida (Synagóga – Centrum súčasného umenia). Následne v rokoch 2002 a 2003 v Kopplovej vile na kolektívnych výstavách vtedajšej riaditeľky Viery Jančekovej v projektoch LightHouse a Neokonštruktivizmus v slovenskom výtvarnom umení.

Umenie Marcina Berdyszaka je impresiou (predtuchou) evolúcie v umeleck.ch praktikách, ktoré prepájajú súčasný stav umenia Západného sveta s umením ponímaným ako súčasť ľudskej prirodzenosti. Jeho inštalácie a objekty sú aktívne texty kultúry. Štruktúra textu je otvorená interakcii. Berdyszak je dedičom avantgardy. Vo svojom umelckom diskurze výdobytky avantgardy 20. storočia nekomentuje, ale odhaľuje ich bezmocnosť voči dnešnému svetu“, píše v obsiahlom texte poľská historička umenia Elźbieta Kościelak.

22 rokov pôsobenia Patrika Kovačovského na výtvarnej scéne charakterizuje predovšetkým dialóg s pamäťou. V rovine historickej – odvolávajúcej sa na konkrétne udalosti v podobe sekvencií z dobových filmov, v rovine umenovednej – odvolávajúcej sa na konštruktivizmus, dadaizmus, ale aj pop-art, v rovine vizuálnej – odvolávajúcej sa na politické symboly minulosti, ale aj súčasnosti (napr. peňažný systém) a napokon v rovine nostalgicko-romantickej – odvolávajúcej sa ekológiu alebo subjektívnu pamäť.

Výstava Voľný. štýl spája názory a výtvarné výstupy oboch sochárov do celku, v ktorom dokáže zarezonovať ich solitérny prístup k spracovaniu problematiky.

Prof. Marcin Berdyszak (*1964, Poznań, PL) 

Poľský umelec, ktorý sa zaoberá médiom sochy, objektu a inštalácie. V rokoch 2008–2012 a 2012–2016 rektorom Akadémie umení v Poznani.

Prof. Patrik Kovačovský (*1970, Bratislava) 

Vedúci ateliéru Socha v architektúre a vo verejnom priestore na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, prvý víťaz Ceny Mladý výtvarník roka (dnes Cena Oskára Čepana) v roku 1996.

  • Autor, titul výstavy: Patrik Kovačovsk. / Marcin Berdyszak: Voľn. št.l
  • Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelen. kríček 3, Trnava
  • Kurátor: Roman Popelár
  • Vernisáž: 05.05.2016 (Št) o 18.00 hod.
  • Trvanie výstavy: 05.05. (Št) – 26.06. (Ne) 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.