SNG otvára výstavu Poklady baroka v Krakove

Atraktívne umenie barokovej éry z prostredia súčasného Poľska či Slovenska láka tak bádateľov ako i milovníkov umenia už desaťročia. Napriek tomu je vzájomné poznanie tejto časti histórie stáročných susedov na oboch stranách prekvapivo malé. Ambíciu zmeniť tento fakt má jedinečná výstava Poklady baroka | Medzi Bratislavou a Krakovom (Treasures of the Baroque | Between Bratislava and Kraków) pripravená Slovenskou národnou galériou v spolupráci s Národným múzeom v Krakove v kurátorskej koncepcii Kataríny Chmelinovej (SNG). Otvára sa 9. 2. 2017 v Krakove a potrvá do 23. 4. 2017.

Výstava v Národnom múzeu v Krakove s takmer 150 exponátmi z viac než dvoch desiatok inštitúcií je prvou skutočne obsiahlou prezentáciou barokového umenia z územia dnešného Slovenska nielen v Poľsku, ale za našimi hranicami vôbec. Ojedinelú šancu na predstavenie týchto pamiatok v nezvyčajne veľkom rozsahu poskytla rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie. Práve umelecké artefakty z jej fondov tvoria jadro výstavy sprevádzanej poľsko-anglickým katalógom. Aby však poľskému publiku poskytli reprezentatívny obraz vývoja barokového umenia z časti bývalého mnohonárodnostného Uhorska, boli doplnené vybranými pamiatkami z ďalších slovenských a zahraničných zbierok – štátnych i súkromných.

V  chronologickom rámci od raného až po neskorý barok sú tu predstavené rôzne tematické okruhy. V rámci nich návštevník získa obraz o troch hlavných umeleckých oblastiach z dnešného Slovenska v 17. i 18. storočí. V prvom rade to boli Viedni blízke centrá na čele s korunovačnou Bratislavou a Trnavou, ďalej stredoslovenské banské mestá podliehajúce v tom čase rovnako priamo Viedni a tiež východ dnešného Slovenska, zvlášť historické regióny Spiš, Šariš a Abov. Výstava prostredníctvom maliarskych, sochárskych a umelecko-remeselných prác predstavuje barok v uvedených centrách spolu s kľúčovými typmi diel, ich mecénmi, známymi umelcami (napríklad Andrea Pozzo, Paul Troger, Franz Xaver Messerschmidt) aj neznámymi tvorcami.

Zámerom výstavy Poklady baroka je tiež pritiahnuť pozornosť k umeleckým väzbám oblastí dnešného Slovenska a Poľska, ktoré dodnes neboli cielene skúmané. Dôraz prezentácie je pritom položený na diela vrcholného a neskorého baroka 18. storočia, keď sa kultúrne kontakty zintenzívnili. Výstava v rozvinutej dobovej sieti migrácie umelcov i diel rozlišuje dva základné okruhy vzájomných umeleckých väzieb. Na jednej strane predstavuje ukážky špecifického výtvarného prejavu zo slovensko-poľskej pohraničnej oblasti. Tá mala v sledovanom čase odlišný charakter spôsobený najmä tzv. spišským zálohom – časťou dnešného slovenského územia daného panovníkom do užívania Poľsku. Dokumentujú ju práce umelcov ako bol napríklad Paul Gross st., Johann Szilássy, Dionysius Raissmeier alebo Johann Feeg.

Zároveň ale návštevník na výstave uvidí diela cudzích, najmä rakúskych a tzv. austroitalských tvorcov zvučných mien, ktorí zákazkami na územiach oboch krajín spoluformovali podobu tamojšieho barokového prejavu (Johann Kupezky, Adam Manyoki, Franz Anton Maulbertsch, bratia Palkovci, Felix Ivo Leicher a ďalší). Pre tento účel bola kolekcia slovenských pamiatok doplnená o umelecké artefakty zo zbierok rôznych poľských inštitúcii, ako aj dielami z Maďarska a z Ukrajiny. Napokon návštevník bude mať možnosť vidieť nielen známe artefakty v nových kontextoch, ale aj dosiaľ len ojedinele prezentované či verejnosti vôbec neprístupné diela z depozitárov a súkromných majetkov. Viaceré z nich boli pre potreby tejto výstavy zreštaurované.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.