Spomienka na Jána Kuchtu

Dnes už nežijúci rožňavský výtvarník Ján Kuchta (1945-2011) oslovil svojho času širšiu laickú a odbornú verejnosť akvarelmi, ktorými moderným realizmom zobrazoval videnú skutočnosť. Jeho primárnou inšpiráciou sa stali motívy otvorenej krajiny. Na princípe maliarskej impresie panoramaticky, ale aj fragmentárne zobrazoval rôzne zákutia okolia Rožňavy, Silickej planiny či iných scenérií Gemera a lokalít juhovýchodného Slovenska.

Pozvánka - Spomienka na Jána Kuchtu

V polovici 90. rokov uplynulého storočia sa jeho výtvarne zobrazovaná predmetnosť uvoľňovala a Kuchtove výtvarné tvaroslovie nadobudlo viac reflexívno-meditatívny charakter. Na jeho obrazoch sa objavuje znakoslovie a symboly, filozofické abstrahovanie skutočnosti. Pri „zduchovňovaní“ svojej tvorby jeho výtvarná reč nadobudla onú povestnú schopnosť zviditeľňovať neviditeľné. Slovom, Ján Kuchta sa sústredil na abstrakciu, v ktorej sa vyjadroval akčnou i gestickou maľbou, raz dynamickým, temperamentným rukopisom, inokedy rozvážnym, stíšeným hlasom, siahajúcim do lyrickej abstrakcie či štrukturálnej maľby. Vyjadroval nielen svoje psychické poryvy, ale do abstraktného jazyka pretavil aj podnety z filozofie, hudby, poézie. Jedno bolo a je pre Kuchtovu tvorbu charakteristické: Popri všetkej výtvarnej technickej a technologickej zdatnosti jeho obrazy sa vyznačujú výrazným koloritom, bohatosťou tvarov, pohybu, rytmov, ale aj úprimných emócií či rozvážneho uvažovania. Vychádzal z dedičstva „praotca“ abstrakcie V. Kandinského, vo formálnych výbojoch mu bol blízky J. Pollock, no s pokorou a rešpektom rozvíjal aj odkaz tých, ktorí tvorili dejiny modernej abstrakcie na Slovensku (Čunderlík, Fila a ďalší).

Súčasná prezentácia Kuchtových diela v koncepcii kurátora výstavy Tibora Kočíka vo Východoslovenskej galérii v priestoroch na Alžbetinej ul. pripomína tú časť jeho výtvarného posolstva, ktoré siaha práve do obdobia, keď sa priklonil k informelu a abstrakcii. Časť jeho bohatej a mnohotvárnej tvorby profilujú viac ako tri desiatky veľkorozmerných plátien. Návštevník sa tu stretne s dielami, vyznačujúcimi sa razantnou i citlivou, avšak plnokrvnou maľbou, s obrazmi plných kontemplácie a intelektuálneho vedomia.

Vernisáž sa uskutoční v stredu 29. 4. 2015 o 17:00 hod. a výstava potrvá do 5.júla.

  • Lokalita: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22, Košice
  • Trvanie výstavy: 30. apríl 2015 – 5. júl 2015
  • Kurátor: Dr. Tibor Kočík

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.