Sprievodné podujatia k výstave Symfónia pre 5 zmyslov

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na sprievodné podujatia k výstave Symfónia pre 5 zmyslov, ktoré budú zamerané na médium maľby a prepojenie hudby a výtvarného umenia.

e8758874-fafd-4457-9824-3f4b45499bd8V októbri návštevníkov v Bethlenovom dome čaká prednáškavýtvarnej teoretičky Beaty Jablonskej o súčasnej maľbe na Slovensku, komentovaná prehliadka výstavy Symfónia pre 5 zmyslov s Patríciou Koyšovou a Jakubom Hvězdom a workshopprepojenia hudby a obrazu s hudobníkmi Jánom Fialom a Štefanom Szabóom.

Sériu podujatí otvorí prednáška a diskusia s výtvarnou teoretičkou Beatou Jablonskou (štvrtok 13. 10. 2016 o 17 h.), ktorá bude venovaná témam dnešného stavu, pozície a smerovania súčasnej maľby na Slovensku.

BEATA JABLONSKÁ v r. 1991 vyštudovala odbor dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do r. 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. storočia Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Od r. 2014 pedagogicky pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kedy obhájila dizertačnú prácu s témou Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia. Svoj profesionálny záujem orientuje najmä na problematiku maľby, s presahmi ku konceptuálnemu umeniu.

Komentovaná prehliadka výstavy Symfónia pre 5 zmyslov sa uskutočni v stredu 19. 10. 2016 o 17.00 hod.

Výstavou budú sprevádzať dvaja zo štyroch vystavujúcich autorov Patrícia Koyšová (SK) a Jakub Hvězda (CZ), predstavitelia mladej generácie umelcov a absolventi IV. ateliéru (prof. Ivan Csudai) na Katedre maľby a iných médií VŠVU v Bratislave.

JAKUB HVĚZDA (1990) vo svojej tvorbe rieši vzťah hmoty, priestoru a času. Zaoberá sa  témou prírodných živlov a neživých prírodnín. Ide mu nielen o ich vonkajšiu štruktúru a skladbu, ale najmä o procesy, ktoré pod ich povrchmi prebiehajú v permanentnom pohybe a meniacej sa forme. Energia, sila hmoty, ktorá sa transformuje v čase a priestore, akoby vystupuje, prediera sa von, dynamizuje a buduje celý obrazový priestor. Pri vzniku diel autor pracuje s prvotným návrhom, pričom počas tvorby necháva voľný priebeh, slobodu a istú dávku náhody, ktorou sa hmota v jednotlivých farebných štruktúrach opticky zosynchronizuje.

PATRÍCIA KOYŠOVÁ (1985), podobne ako Jakub Hvězda, chápe maľbu ako solitérne médium, bez  vplyvu a spoluúčasti/partnerstva s digitálnymi médiami. Na rozdiel od ostatných vystavujúcich autorov, umelkyňa pri svojej práci s obrazom nenadväzuje s maľbou priamy, fyzický kontakt. Za pomoci kompresora vo svojom laboratóriu, ako vníma svoj ateliér, osobitým spôsobom experimentuje s maliarskymi postupmi a technikami. Pracuje s gestom, výrazom, pričom sa umelecky posúva cez rôznorodé výtvarné polohy ­- či už ide o kryštalické segmenty, gestické zásahy spodobené v bakteriálnych, hadích alebo explozívnych formách alebo o stekajúcu „vodnú“ masu.

Interaktívny workshop s názvom Prepojenie hudby a obrazu (streda 26. 10. 2016 o 15 h.) povedú hudobníci Ján Fiala (perkusie) a Štefan Szabó (gitara). Bude skúmať možnosti a spôsoby interpretácie výtvarného diela prostredníctvom hudby, ako tiež hudby prostredníctvom výtvarného diela.

JÁN FIALA (1984, Banská Bystrica) po absolvovaní Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici študoval bicie nástroje na Janáčkovej akademii múzických umění v Brně u Martina Opršála, Kamila Slezáka, Dana Dlouhého a Radka Tomáška. Bol členom hudobných skupín a telies Družina, Sto múch, Adela, Percussion Ensemble JAMU, Filharmonie Brno a iné. Spolupracoval s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove, s Bábkovým divadlom na Rázcestí a inými. Zúčastnil sa viacerých jazzových workshopov, workshopov zameraných na interpretáciu súčasnej hudby, indickej hudby a iných.

ŠTEFAN SZABÓ (1988, Rimavská Sobota) je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela (odbor: Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory) a v súčasnosti študuje pod vedením Davida Doružku jazzovú interpretáciu na Janáčkovej akademie múzických umění v Brně. Zúčastnil sa viacerých workshopov zameraných na jazzovú hudbu a improvizáciu (Letná jazzová dielňa, Jaworki Jazz Camp, Berklee Summer School – Umbria), kde sa zdokonaľoval pod vedením renomovaných lektorov. Je autorom hudby k divadelnej rozprávke Jakub s veľkými ušami (Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi) a k tanečnému predstaveniu OutSkirts (Center For Performance Research, New York). Ako gitarista aktívne pôsobí v hudobnej skupine pesničkárky Zuzany Mikulcovej.

Prednáška, komentovaná prehliadka a workshop sú sprievodnými podujatiami k edukačno-prezentačnej výstave Symfónia pre 5 zmyslov (8. 9. – 30. 10. 2016, Bethlenov dom), ktorá poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov umenia“ s našimi zmyslami.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.