Alexandra Kusá

Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945

Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945

Výstava Sen × skutočnosť je venovaná umeniu a propagande na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Snaží sa klásť otázky, rozširovať poznanie a previesť návštevníka rozporuplným obdobím, v ktorom vedľa seba koexistovali kvalitné umelecké diela spolu s nenávistnými plagátmi, často bez toho, aby sa vôbec stretli.