Galéria mesta Bratislavy

Pozvánka na výstavu Socha a objekt XXI

Pozvánka na výstavu Socha a objekt XXI

Medzinárodné podujatie Socha a Objekt XXI. predstaví tak, ako každý rok v letných mesiacoch, už po dvadsiaty prvý krát slovenskému divákovi, ale aj návštevníkovi Bratislavy sochárske diela autorov z viacerých krajín. Táto výstava sa neodmysliteľne začlenila nielen do každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy, ale i do povedomia kultúrnej, a to nielen bratislavskej verejnosti.

Galéria mesta Bratislavy pozýva na vernisáž výstavy: Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity

Galéria mesta Bratislavy pozýva na vernisáž výstavy: Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity

Narodil sa ako Arnold Weiss, zomrel ako Peter Kubínčan. Narodil sa ako izraelita, zomrel v koncentračnom tábore ako pokrstený katolík. Narodil sa v Pruskom kráľovstve, žil v rakúsko-uhorskej monarchii a v Československej republike, zomrel neznámo kde. Cítil sa ako verný Oravčan, a predsa sa presťahoval do Martina. Nevedel dobre po slovensky, ale jeho najväčším podporovateľom bola Matica slovenská. Začal študovať sochárstvo, no poznáme ho ako maliara.

Galéria mesta Bratislavy pozýva na vernisáž výstavy Miloša Boďu: Immortality

Galéria mesta Bratislavy pozýva na vernisáž výstavy Miloša Boďu: Immortality

Výstava Miloša Boďu Immortality predstavuje skoncentrovaný obraz toho najpodstatnejšieho z jeho doterajšej tvorby. Jednotlivé série Prekvapenia (od 2007), Menu (od 2009), Osraté muchami (od 1993), Juxtapozície (od 1996) a Smutná zábava (od 2002) sú otvorenými súbormi, s neobmedzeným počtom diel.