Generálny konzulát Maďarska

„Rákóczi expres” – týždeň maďarskej kultúry a maďarsko-slovenskej spolupráce v Košiciach

„Rákóczi expres” – týždeň maďarskej kultúry a maďarsko-slovenskej spolupráce v Košiciach

Generálny konzulát Maďarska v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi – medzi nimi Mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom, a Východoslovenským múzeom v Košiciach – v dňoch 23. až 29. októbra 2015 uskutoční sériu podujatí pod názvom „Rákóczi expres”– týždeň maďarskej kultúry a maďarsko-slovenskej spolupráce v Košiciach.