kultúra

Grantová výzva na podporu kultúrnych projektov

Grantová výzva na podporu kultúrnych projektov

Mesto Košice prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá v zmysle VZN č.76 vyhlasuje grantovú výzvu za účelom podpory projektov kultúrnych organizácií, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov v programoch: podpora projektov pre organizácie podpora projektov pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny. Hlavným cieľom výzvy je udržať a napomôcť rozvíjať potenciál kultúrnych a kreatívnych […]