Michal Štofa

Výber diel Ľudovíta Felda budete môcť vidieť vo Východoslovenskej galérii

Výber diel Ľudovíta Felda budete môcť vidieť vo Východoslovenskej galérii

Výstava prezentuje dôležité momenty v dramatickom živote a diele jedného z najsvojráznejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia, označovaného ako Košická moderna. Ľudovít Feld je pre Košičanov povestný svojou vľúdnou priateľskou povahou a nadšením dôkladne kresliť, portrétovať a zaznamenávať košické zákutia, vidiecke scenérie, ale rovnako je známy ako pamätník holokaustu a Mengeleho maliar.

Východoslovenská galéria pozýva na tématickú výstavu z názvom Kôň

Východoslovenská galéria pozýva na tématickú výstavu z názvom Kôň

V minulosti jedna z najobľúbenejších a najfrekventovanejších tém/námetov vo výtvarnom umení sa dnes sama o sebe môže javiť ako prežitok. No jej nemalé zastúpenie v zbierkovom fonde Východoslovenskej galérie zaznamenáva jej vývoj naprieč umeleckými štýlmi dekád od 19. po koniec 20. storočia. Časové ohraničenie či bariéra v ponímaní tejto témy širokou verejnosťou, spôsobené absenciou mladších diel súčasného vizuálneho umenia v zbierke galérie, je len nechceným momentom a mylným zdaním o neaktuálnosti alebo zbytočnosti zobrazovania voľakedy tak nepostrádateľného zvieraťa akým bol kôň.