Musica Iuvenalis

Šengenský poludník s bohatým programom aj skvelými hosťami

Šengenský poludník s bohatým programom aj skvelými hosťami

Šestnásť výnimočných koncertov v Košiciach a okolí, Vysokých Tatrách, Poprade, Gelnici, ale aj v ukrajinskom Užhorode ponúka program 8. ročníka Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník, ktorého organizátorom je košický Sláčikový orchester Musica Iuvenalis.

Na druhom konci Európy

Na druhom konci Európy

Košický sláčikový orchester Musica Iuvenalis sa po niekoľkých rokoch opäť vybral na opačný koniec európskeho kontinentu. Počas prvého augustového týždňa sa aj vďaka podpore Ministerstva kultúry SR zúčastnil v hlavnom meste Portugalska Lisabone na Medzinárodnom festivale pre mladých umelcov.