Patrik Kovačovský

Patrik Kovačovský / Marcin Berdyszak: Voľný štýl

Patrik Kovačovský / Marcin Berdyszak: Voľný štýl

Názov výstavy upriamuje pozornosť na dve roviny: prvá poukazuje na bohatú a širokospektrálnu tvorbu oboch autorov, z ktorej po vzájomnej dohode vybrali tematickú vzorku pre GJK v Trnave. Druhá rovina je o výtvarnej komunikácii: obaja spolu vystavujú už niekoľko rokov, pričom projekty prispôsobujú miestu prezentácie ako aj aktuálnemu politickému a spoločenskému dianiu v Európe.