Pressburger Klezmer Band

Večer otvorených dverí s Synagóge – centre súčasného umenia

Večer otvorených dverí s Synagóge – centre súčasného umenia

Po osemmesačnej prevádzkovej prestávke bude synagóga v Trnave sprístupnená verejnosti. Táto udalosť je vyvrcholením novodobej histórie synagógy, ktorej počiatok sledujeme od prelomu rokov 1993 – 1994. Od tohto obdobia jej priestory saturujú potreby Galérie Jána Koniarka, čomu predchádzala čiastočná rekonštrukcia.