Veža kráľa Meteja

Obnovený ukrytý interiér Veže kráľa Mateja v Dóme sv. Alžbety

V rámci programu Zachovania a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpory rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva bola z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), financovaného zo zdrojov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, a tiež zo štátneho rozpočtu SR, významne podporená posledná z veľkých rekonštrukcií v Dóme sv. Alžbety – rekonštrukcia Veže kráľa Mateja.