Zsófia Kiss-Szemán

Galéria mesta Bratislavy pozýva na vernisáž výstavy: Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity

Galéria mesta Bratislavy pozýva na vernisáž výstavy: Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity

Narodil sa ako Arnold Weiss, zomrel ako Peter Kubínčan. Narodil sa ako izraelita, zomrel v koncentračnom tábore ako pokrstený katolík. Narodil sa v Pruskom kráľovstve, žil v rakúsko-uhorskej monarchii a v Československej republike, zomrel neznámo kde. Cítil sa ako verný Oravčan, a predsa sa presťahoval do Martina. Nevedel dobre po slovensky, ale jeho najväčším podporovateľom bola Matica slovenská. Začal študovať sochárstvo, no poznáme ho ako maliara.