Vnútri časovej kapsuly

Inside a time capsule

Nový rok 2018 začína Galéria Nedbalka unikátnou výstavou medzinárodne uznávaného výtvarníka ROBERTA HROMCA s názvom INSIDE A TIME CAPSULE (Vnútri časovej kapsuly). Návštevníkov čaká umelecká premiéra, pretože vystavené diela pochádzajú z autorovej najnovšej tvorby a doposiaľ neboli verejne prezentované.  

Záštitu nad výstavou prevzalo Veľvyslanectvo Talianskej republiky s veľvyslancom Gabrielem Meuccim.

Výstava Roberta Hromca predstavuje odvážne expresívne práce vytvorené náročnou kombinovanou technikou. Jej súčasťou je šesť veľkorozmerných malieb na obzvlášť veľkom hliníkovom plechu s roz­mermi 1 x 2 m a osem malieb na hliníkovom plechu polovičnej veľkosti. K štyrom zo šiestich veľkorozmerných prác sú pripevnené sivé štvorcové plechy s obrazom rúk, ktoré pôsobia, akoby sa vznášali nad povrchom obrazu. K povrchu viacerých štvorcových malieb je zasa pripevnený pevný hliníkový obdĺžnik. Práve tieto hliníkové obdĺžniky boli inšpiráciou pre názov výstavy, keďže umelec si predstavoval svoje maľby ako akúsi časovú kapsulu odrážajúcu život v dnešnom svete, ktorá doručí nevy­hnutné informácie o našej súčasnej realite nasledujú­cim generáciám.

Vytvorením cyklu INSIDE A TIME CAPSULE umelec naznačuje, že žiť v našom čase znamená žiť bez istoty. V umení, rovnako ako v politike, starý poriadok zaniká a nový sa ešte neobjavil – momentálne žijeme v napätí a chaose. V tomto momente destabilizácie sa však jedincom, ich rukám a mysliam, otvára obrovská príležitosť oveľa slobodnejšie prebádať rôzne nové po­stupy a nájsť v nich krásu.

Vystavené diela vysoko ocenilo až šesť zahraničných kurátorov: Rick Kinsel z New Yorku, Giacomo Marco Valerio z Milána, Martina Campese z Benátok, Dorothea Jeger z Zürichu a Anton Divácký z Prahy. Do 72-stranovej publikácie prispel aj Ivan Jančár.

Ako sa vyjadril hlavný kurátor výstavy GIACOMO MARCO VALERIO: „Robert Hromec je v Taliansku už niekoľko rokov považovaný za najúspešnejšieho predstaviteľa súčasného slovenského výtvarného umenia. Má za sebou niekoľko výstav v prestížnych talianskych galériách a každým novým dielom dokazuje, že si uznanie milovníkov umenia zaslúži. Jeho diela znázorňujú čosi, čo je mimo času a štruktúry prvkov. Na prvý pohľad si celkom neuvedomujeme, čo vidíme, ale chápeme celkový zmysel kompozície. Hromcove diela sú akýmsi strojom času, odkazujú na štruktúru času a na život so všetkými jeho eventualitami.“

Výstava v Galérii Nedbalka potrvá od 17. januára do 11. marca 2018.

O Robertovi Hromcovi

Robert Hromec sa narodil v roku 1970 v Žiline. V roku 1998 získal titul MFA so zameraním na maľbu na Hunter College v New Yorku a v roku 1995 titul BA so zame­raním na grafiku na City College v New Yorku. Výtvarné umenie študoval aj na Pratt Institu­te. V akademickom roku 1997/1998 pôsobil na Hunter College ako asistent na katedre maľby. V rokoch 1992 – 1998 pracoval v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku. V roku 2002 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave a získal titul ArtD.

Počas osemročného pobytu v New Yorku experimento­val s rôznymi výtvarnými technikami, výsledkom čoho je jeho jedinečný štýl – grafické maľby (print‑painting). V jeho najnovších obrazoch na hliníkovom plechu hrá dôležitú úlohu optická ilúzia.

Od roku 1990 sa zúčastnil na vyše sedemdesiatich vý­stavách v USA, Kanade a Európe. V decem­bri 2013 vyšla vo vydavateľstve Cantor Art Press v New Yorku kniha Robert Hromec: New Mixed‑Media Paintings on Aluminum Plate, ktorá je súčasťou knižníc najprestíž­nejších múzeí a galérií v USA.

V máji 2015 začal Robert Hromec spolupracovať s Area 35 Art Gallery v Miláne.

Je ženatý, má troch synov. Žije a tvorí v Bratislave.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.