Zbierkový fond SNM na sociálnej sieti

Slovenské národné múzeum v spolupráci s portálom kultúry Slovakiana postupne predstaví vybrané zbierkové predmety kultúrneho dedičstva jednotlivých špecializovaných múzeí SNM, ktoré prešli procesom digitalizácie. Digitalizačné záznamy prezentované raz týždenne na sociálnej sieti Facebook SNM doplnia popisy a komentáre kurátorov príslušných múzeí, v správe ktorých sa zbierkové predmety a zbierky nachádzajú.

Hudobnými rukopismi v podobe súborov partov, ktoré patria k pomerne skorým rukopisným odpisom (1799 – 1822) z pohľadu prenikania diela Wolfganga Amadea Mozarta na naše územie, Slovenské národné múzeum začína predstavenie svojho digitalizovaného zbierkového fondu smerom k odbornej aj laickej verejnosti. Ide o tri sakrálne a jednu svetskú kompozíciu (omša, mariánske antifóny a symfónia) v zbierke hudobnín SNM-Hudobného múzea, ktoré pochádzajú z rímskokatolíckeho kostola v Ľubici (spišský hudobnokultúrny okruh) s prevahou vokálnych a vokálno-instrumentálnych skladieb 18. a 19. storočia. Titulný list a posesorské údaje (údaje o vlastníkovi) prezrádzajú mená hudobníkov tamojšieho regiónu a vedúcich kostolných chórov Jozefa Ignáca Friedmanského a Karola Heningera.

Slovenské národné múzeum v roku 2015 ukončilo projekt Digitálne múzeum, prostredníctvom ktorého sa spolu s ďalšími pamäťovými a fondovými inštitúciami zapojilo do jednotnej platformy uchovávania, dlhodobej archivácie a sprístupňovania informačného potenciálu zbierok hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Vznikol depozitár digitálnych zástupcov najvýznamnejšej časti múzejných zbierok spojený s digitálnym vedomostným systémom múzeí SR, ktoré sú využiteľné na ďalšie vedecké zhodnocovanie kultúrnych objektov, vzdelávanie, kultúrny relax, či reprezentáciu a propagáciu krajiny. V procese digitalizácie zbierkového fondu SNM naďalej pokračuje.

Výsledky digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva sprístupňuje portál kultúry Slovakiana, ako súčasť siete európskych kultúrnych portálov na čele s celoeurópskym kultúrnym portálom Europeana. Spustením portálu sa muzeálne objekty prvýkrát sprístupnili na oficiálnom portáli Slovenska so zameraním na sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. Múzeá sa tým otvorili širokej verejnosti a vďaka inovatívnym technológiám sa zaujímavé informácie o kultúrnych objektoch dostali aj k mladšej generácií. Slovakiana prináša viac ako milión kultúrnych objektov v digitálnej podobe cez elektronické služby a funkcionalitu využiteľnú laickou aj odbornou verejnosťou. Práve vďaka vybudovanej infraštruktúre ponúka rozšírené možnosti vyhľadávania, prezerania a sťahovania digitálnych objektov vo vysokom rozlíšení, s možnosťou ich následného využitia v prípade, ak to umožňuje aktuálny stav právnej ochrany. Obsah na portáli je priebežne aktualizovaný s ďalším postupom digitalizácie kultúrneho dedičstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.